გამოტეხვა

6

გამოტეხვა      სათქმელის იძულებით თქმა, აღიარება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, ხელები ეხება მკერდს და წინ მოძრაობს რკალური ტრაექტორიით, ბოლო ფაზაში თავისუფლად გაშლილი თითებით ხელისგულები მიმართულია ზევით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.