გამოსყიდვა

2

გამოსყიდვა   მიღება, წაღება-წაყვანა საფასურის გადახდით

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა; ბოლო ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, სრულდება ქვევით და სხეულისკენ მიმართული მოძრაობა რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.