გამორჩენა

6

გამორჩენა    სარგებლის მიღება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით და ზევით აწეული ცერით მიმართულია მარცხნივ, ცერი ეხება მკერდს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.