გამოყოფა

3

გამოყოფა   ვინმესგან ან რამისგან განსხვავება, გამორჩევა, ხაზგასმა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი, მარცხენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მარჯვენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია მარცხნივ, მარჯვენა ხელი ასრულებს განმეორებად რკალურ მოძრაობას მარცხნივ-მარჯვნივ და ზემოდან ეხება მარცხენა ხელს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.