გამომეტყველება

2

გამომეტყველება    მიმიკა, სახით, თვალებით, გარეგნული შეხედულებით გამოხატული, ასახული ან გადმოცემული შინაგანი, სულიერი მდგომარეობა, განწყობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „სახე“  ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი და სახისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მითითებითი, წრიული მოძრაობა სახის ირგვლივ; ჟესტის მეორე ნაწილია  ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გაგება“  ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი წინ და ქვევით გადაადგილდება და ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.