გამოხმაურება

6

გამოხმაურება   1. ძახილზე ხმის გაცემა, 2. დამოკიდებულების გამომჟღავნება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი და შუბლთან მიტანილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით და მარჯვნივ; მომდევნო ფაზაში მხრების დონეზე განთავსებული ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, მოხრილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს; ბოლო ფაზაში ხელი ყურთანაა განთავსებული, შუა და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.