გამოგონება

7

გამოგონება    სიახლე, აღმოჩენა, შეთხზვა, მოგონება რაიმესი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და საფეთქელზე მიდებულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ და ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.