გამგონი

8

გამგონი  დამჯერებელი, დამჯერი, ვინც გაიგონებს (რამეს)

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „მოსმენა“ წინ მიმართულია გაშლილი ხელისგული, ზევით მიმართული, ოდნავ მოხრილი თითებით ხელი განთავსებულია ყურთან; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები მუშტადაა შეკრული, სრულდება მოძრაობა ქვევით რკალური ტრაექტორიით და ბოლო ფაზაში ხელისგული ქვევითაა მიმართული, საჩვენებელი თითი კი წინ. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.