გამდიდრება

10

გამდიდრება    ქონების მოპოვება-დაგროვება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ხელები ერთმანეთისკენ მოძრაობს რკალური ტრაექტორიით, ცერები ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.