გამასპინძლება

1

გამასპინძლება  მასპინძლობის გაწევა, სტუმრის მიღება, პატივისცემა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია ზევით,  გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.