გამამხნევებელი

5

გაამხნევებელი იმედის მიმცემი, დამაიმედებელი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ ც-კონფიგურაციით: გაშლილი თითები და შუა თითი ქვევითაა ჩაწეული და ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ფორმა ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, სრულდება ზევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ზევით გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ და ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.