გაგიჟება

7

გაგიჟება   ჭკუიდან გადასვლა, ძლიერი გაოცება

 

ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „აზრი“   ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი საჩვენებელი თითი ეხება საფეთქელს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი ბრუნვადი მოძრაობა მაჯაში. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.