გადაწყვეტა

6

გადაწყვეტა      დასკვნა, საბოლოო განზრახვის მიღება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითებით სხეულისკენაა მიმართული, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.