გადაყვანა

1

გადაყვანა   ცოცხალი არსების ან მოძრავი საგნის რამეზე გადატარება, გადავლით მიყვანა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, ჟესტი, ქვევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, წინ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, დანარჩენი თითები გაშლილია და ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულის ზურგს, მარჯვნივ გადაადგილდება რკალური ტრაექტორიით და თან მიაქვს მარცხენა ხელი. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.