გადაფრენა

5

გადაფრენა  ფრინველთა ფრენით გადასვლა ერთი ადგილიდან მეორეზე

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით მიმართულია ქვევით, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.