ეს

073

ეს    ნაცვალსახელი, მიუთითებს პირველ პირთან ახლო მყოფ საგანზე

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა მხართან განთავსებული მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.