ერთმანეთი

2

ერთმანეთი    ერთიმეორე, ურთიერთი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილია ცერი და საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განმეორებადი  მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.