ერთი

10

ერთი   რაოდენობითი რიცხვითი სახელი,  რიცხვთა შორის პირველი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მხრების დონეზე განთავსებული მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.