ელვა

6

ელვა  ატმოსფერული მოვლენა, როდესაც დადებითი და უარყოფითი ელექტრობის შეერთება იძლევა ძლიერ ნათებას კლაკნილი ხაზის სახით

 

ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ტეხილი, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.