ეგ

070

ეგ   პირის ან ჩვენებითი ნაცვალსახელი (მეორე პირთან ახლოს მყოფი)

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.