დიახ

066

დიახ  _ ზრდილობიანი დასტური, თანხმობა

 

ჟესტი წარმოდგენილია დაქტილური ფორმით, ძველი ანბანის დაქტილებით (დ, ა).