დაჭმუჭნა

1

დაჭმუჭნა  _ სწორი, გლუვი რისამე (ქსოვილის, ქაღალდის) დანაოჭება, დასრესა, დაკუმშვა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, ხელები ერთმანეთისკენ მოძრაობს სინქრონულად და ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით ერთმანეთს ეხება ხელები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.