დატარება

2

დატარება  _   წაღებ-წამოღება; მიტან-მოტანა დანიშნულებისამებრ

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა წრიული ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.