დაპირებული

1

დაპირებული  _  დანაპირები, აღთქმული

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დაპირება“ / „დათქმა“ _ წინ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია საჩვენებელი, შუა და ცერი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა წინ და ქვევით, ბოლო ფაზაში წინ მიმართული საჩვენებელი და შუა თითები ცერებს წვერებით ეხება და ქვევით მიმართულია ხელისგულები; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შეთანხმება“ _ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართული და ერთმანეთზე განთავსებულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, სრულდება პოზიციათა მონაცვლეობითი მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.