დანიშვნა

8

დანიშვნა  _  ნიშნის დასმა, ნიშნის დადება, აღნიშვნა. წიგნში გვერდის დანიშვნა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, კუთხითი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.