დანამვა

3

დანამვა  _  მცირედ დასველება, წყლის ან სხვა სითხის დასხურება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, რკალური ტრაექტორიით სრულდება თითების განმეორებადი  მოძრაობა ზევით-ქვევით, ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.