დანახვა

6

დანახვა _  ხილვა, შემჩნევა, თვალით ნახვა, მხედველობით აღქმა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია სახისკენ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.