დამტოვებელი

2

დამტოვებელი _  ვისაც შეიძლება ვინმე ან რამე დაუტოვო

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დატოვება“ _ წინ მიმართულია ხელისგულები, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, ხელები წინ მოძრაობს სინქრონულად და მომდევნო ფაზაში გაშლილი თითებით  წინ მიმართულია ხელისგულები; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.