დამარხვა

6

დამარხვა   _    დასაფლავება, დაკრძალვა, დასამარება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ ვერტიკალურად მიმართულია ხელისგულები, შეტყუპებული და ზედა ფალანგებში მოხრილი თითებით და ერთმანეთზე დაწყობილი ხელებით გამოსახულია დახურული ფორმა, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.