დალექილი

1

დალექილი  _ რაც დილექა, ფსკერზე დაგროვილი, ძირზე მოქცეული, სითხეში შერეული გაუხსნელი ნივთიერება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი და  ოდნავ მოხრილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილი და ოდნავ მოხრილია ცერი და საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ქვევით განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.