დაკრძალვა

5

დაკრძალვა  _ დასაფლავება, დამარხვა (მიცვალებულისა)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ერთმანეთზე განთავსებული ხელისგულები ერთად შეტყუპებული და ზედა ფალანგებში მოხრილი თითებით, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.