დაკლება

10

დაკლება _  კუთვნილის არასრულად მიცემა, ზომაზე ნაკლების მიცემა, მოკლება, შემცირება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, მარჯვენა ეხება მარცხენა ხელისგულს და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.