დაკიდება

8

დაკიდება  _ რამეზე (კავზე, ლურსმანზე და მისთ.) მოდება და ძირს ჩამოშვება, ჩამოკიდება, ჩამობმა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილი და ზედა ფალანგებში მოხრილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.