დაგმობა

2

დაგმობა  _  უარყოფა, ნეგატიური შეფასება, ხელის აღება

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ და ზევით მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს ეხება წვერებით და ეხება ნიკაპს, დანარჩენი თითები გაშლილია, მომდევნო ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.