დაბმული

1

დაბმული _  თოკით ან ჯაჭვით რამეზე დამაგრებული

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, მარჯვენა _ მარცხნივ, ცერი და საჩვენებელი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება და წარმოქმნის ჯაჭვის ფორმას, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.