დაბევება

2

დაბევება  _  ბეს მიცემით რისამე შეკვეთა შესაძენად, საყიდლად

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი მოძრაობს მარცხნივ და ზედ ედება მარცხენა ხელისგულს, მარცხენა ცერი მარჯვენა ხელისგულს ზემოდან გადაეჭდობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.