დაბეჭდვა

6

დაბეჭდვა   _  დაბეჭდვა, დაწერილის ან დახატულის გამოსახვა ქაღალდზე

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი მუშტად შეკრული თითებით და ქვევით მიმართული ხელისგულით ქვევით ეშვება და ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.