დაახლოება

7

დაახლოება  _  ახლოს მოყვანა, მოტანა, ახლოს მისვლა, მიახლოება, მოახლოება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია  ხელისგულები გაშლილი თითებით, წინ განთავსებული მარჯვენა ხელი სხეულისკენ მოძრაობს და მსუბუქად ეხება მარცხენა ხელისგულის ზურგს. ჟესტი  წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.