ჩოჩქოლი

1

ჩოჩქოლი _  შეშფოთებით, აღელვებით გამოწვეული მოძრაობა და ყრუ ხმაური

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტვა-ჟესტი „ხმაური“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ყურებთან განთავსებული ხელისგულები, შუა თითები და ცერები  ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხალხმრავლობა“ / „ბაზარი“ _  ქვევით მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულის ზურგს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და  მკერდის დონეზე.