ჩიჩინი

9

ჩიჩინი _  ერთისა და იმავეს დაჟინებით ლაპარაკი რისამე ჩაგონების მიზნით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია  ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის ორჯერადი, სინქრონული მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია  მხრების დონეზე.