ჩემი

10

ჩემი  _  პირველი პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მხოლოობითი რიცხვისა,  რაც მე მაქვს ან ვინც მე მყავს, რაც ან ვინც მეკუთვნის

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება მკერდს.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.