ჩატანა

4

ჩატანა  _  ზევიდან ქვევით რისამე გადანაცვლება, ჩაზიდვა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები  მუშტებად შეკრული თითებით და ცერებზე შემოხვეული საჩვენებელი თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება ირიბი ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით და მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.