ჩაყოლა

7

ჩაყოლა  _  ვინმესთან (რამესთან) ერთად ჩასვლა, ჩადევნება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ერთმანეთთან ახლოს განთავსებული ხელისგულები  მუშტებად შეკრული თითებით და ზევით აღმართული ცერებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება ირიბი ტრაექტორიის მოძრაობა წინ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.