ჩამოწერა

6

ჩამოწერა  _  ერთიმეორის მიყოლებით დაწერა, წერილობით ჩამოთვლა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ქვევით მიმართულია მარცხენა ხელისგულზე განთავსებული მარჯვენა ხელისგული, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს და კლაკნილი ტრაექტორიით მოძრაობს ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.