აზარტი

azarti

აზარტი  _ ძლიერი გატაცება

 

ორნაწილიანი ჟესტის  პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მიწებება“_  ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით და  ქვევით ჩაწეული შუა თითებით, ცერები განმეორებითი მოძრაობით ეხება შუა თითებს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თამაში“ _ ხელისგულები და თითები მიმართულია ზევით, ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს, ორივე ხელი მონაცვლეობით მოძრაობს ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.