ავტომატი

avtomati

ავტომატი  _ 1. აპარატი, მოწყობილობა, რომელიც ამუშავების შემდეგ რაიმე სამუშაოს ასრულებს თავისით, ადამიანის ჩაურევლად, შიდა მექანიზმის საშუალებით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ფართოდ გაშლილი თითებით ხელისგულები სხეულისკენაა მიმართული, ხელები ერთმანეთისკენ ორიენტირებული რკალური მოძრაობით ქვევით ეშვება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.