აუტანელი

68

აუტანელი   რისი ან ვისი ატანაც‚ გაძლებაც შეუძლებელია

 

ორნაწილიანი, ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ატანა“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით და ზევით აწეული ცერით, ხელი ცერით ეხება სხეულს და ქვევით ეშვება; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „არა“ წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.