აცილება

37

აცილება  _   თანამდებობაზე უარის თქმა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია ცერები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად; ხელები მარჯვნივ მოძრაობს კლაკნილი ტრაექტორიით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.