არასოდეს

13

არასოდეს არც როდის, არცერთ დროს

 

ერთხელიანი დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება მოძრაობა რკალური ტრაექტორიით მარცხნივ და ქვევით, ბოლო ფაზაში  ხელისგული ქვევითაა მიმართული ფართოდ გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.