აქცია

88

აქცია   ფასიანი ქაღლდი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით   მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით და ზედ ადევს იმავე კონფიგურაციით ზევით მიმართულ მარცხენას, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ; ბოლო ფაზაში ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, წრიულად მოხრილი საჩვენებელი და ცერი თითებით გამოსახულია ღია წრეები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.